La gran estafa

consulta

(La versión en castellano está después de la catalana)

Jo volia votar. Defenso el dret a decidir dels catalans, com defenso el dret a decidir de tota persona respecte a qualsevol aspecte que influeixi sobre la seva vida. És a dir, defenso el dret a decidir referit a la identitat nacional, però també respecte a les retallades socials, el rescat del sistema financer, el pagament del deute públic, la privatització dels serveis públics i qualsevol altra decisió rellevant. Per deixar-ho clar, de totes les qüestions sobre les que una persona hauria de poder opinar en democràcia, les identitàries són les que menys m’interessen.

És evident que hi ha una majoria de catalans que vol decidir sobre la relació que aquest país ha de tenir amb l’Estat. I malgrat sigui una opinió a contracorrent, encara crec que l’independentisme no és l’opció majoritària. És de sentit comú (del que estan mancats per complet els qui governen a Espanya) arribar a la conclusió que per determinar què pensa la ciutadania el més útil seria fer un referèndum o una consulta. Jo la volia aquesta consulta, i hi hauria votat. Ja ho he escrit altres vegades. Hauria votat sí a un Estat propi i no a la independència. Opino que l’Estat ha de ser un ens el menys centralitzat possible i que les nacions, com Catalunya, necessiten més autonomia per tenir una relació honesta, en igualtat de condicions, amb l’Estat.

No sóc independentista, ni nacionalista. No tinc cap sentiment patriòtic. La senyera em diu tant (poc) com la bandera espanyola. Els qui somnien amb una Catalunya sobirana i s’emboliquen amb l’estelada em resulten tan estranys com els que llueixen amb orgull la rojigualda i ho donen tot tararejant l’himne espanyol. Escoltar ‘Els segadors’ no em genera cap emoció. De fet, els únics himnes que m’emocionen són els que canten els meus grups favorits. El ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen em posa la pell de gallina, per citar un exemple.

Accepto i respecto, però, els sentiments nacionalistes (inclòs l’espanyol), malgrat siguin artificis sorgits majoritàriament durant el segle XIX. Fins llavors les úniques nacions eren les dels reis i aristòcrates que feien i desfeien mentre la població malvivia.

És trist, però la cosa no ha canviat gaire. Les classes dirigents, la ‘casta’, continua fent i desfent, mentre els que malvivim ens llancem al carrer en massa a reivindicar els nostres drets… identitaris.

El conflicte sobiranista és l’única carta que els queda a les elits polítiques per amagar el genocidi social que estan provocant a Espanya, Catalunya inclosa, i per intentar distreure l’atenció sobre la corrupció que ha corcat els fonaments de la democràcia. Em pregunto, però, què passarà a partir de dilluns, quan el 9N sigui, per fi, història.

Dic per fi perquè el que havia de ser un referèndum es va convertir en una consulta no vinculant, per acabar finalment en una enquesta presencial, una altra mobilització independentista. Estic segur que la festa de demà serà un altre èxit dels qui volen la independència, dels qui volen votar “en contra d’Espanya”, com deia ahir la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, una de les persones que més notorietat ha assolit gràcies a aquest procés que m’atreveixo a definir com a “gran estafa” i “engany” a la ciutadania.

Si tu, lector, ets independentista, probablement m’estàs insultant. Potser em dius botifler o fatxa. Però el que escric no és un atac a l’independentisme. Repeteixo: jo volia votar. Volia que el meu vot fos útil, que tingués la mateixa validesa que en unes eleccions, però resulta que el que havia de ser un referèndum vinculant i després una consulta, finalment ha quedat en una enquesta presencial gestionada per voluntaris independentistes. Una estafa en tota regla de la que els principals culpables són els dirigents polítics que l’han propiciat, començant pel president del Govern de la Generalitat, Artur Mas.

I jo et pregunto, lector independentista indignat (si és que continues llegint), participaries en un procés de les mateixes característiques que aquest, organitzat i gestionat per voluntaris espanyolistes?

Sí, ja sé que la culpa és del govern del PP, que no ens ha deixat votar. Però et recordo que quan el camí va començar el govern del PP que ha impedit la consulta era el mateix, i llavors el Govern de la Generalitat va assegurar que votaríem en un referèndum vinculant. Ens van garantir que el nostre vot seria vàlid. Resulta, però, que tothom sabia que no podria ser. Quina barra. Ens han tingut un any marejant la perdiu, matxacant-nos dia sí i dia també amb la consulta, per acabar amb una enquesta i una nova festa independentista. No és això una estafa?

Al final, el sentiment que em queda després de tot aquest camí que no ens ha portat enlloc és de decepció. Estic decebut, no amb els independentistes, evidentment, sino amb la ciutadania catalana en general i amb els qui se suposava que tenien les qüestions identitàries com una prioritat secundària. Estic decebut perquè mentre a Catalunya hem estat patint les mateixes polítiques neoliberals i antisocials que a la resta d’Espanya, mentre milers i milers de catalans han anat engreixant les vergonyoses llistes de la misèria, les úniques mobilitzacions multitudinàries han estat les identitàries, les manifestacions per la independència (ni dret a decidir ni òsties: independència). Ens preocupa més la nacionalitat que posi al DNI que les condicions de vida. No lluitem per una societat més justa, sino per la mateixa realitat miserable, però que sigui exclusivament nostra, ben i només catalana. És molt trist.

L’única sortida que els queda als que tenen pressa per assolir la independència és la de les eleccions de caràcter plebiscitari, però molt em temo que s’enduran una nova decepció, perquè en tota aquesta història, per increïble que us pugui semblar, l’únic interès veritable ha estat el partidista. CiU no convocarà eleccions sense llista única amb presidenciable de CiU. Mai de la vida donaran la presidència a Oriol Junqueras. I ERC no acceptarà mai de la vida una llista única que no els doni la presidència. Evidentment, CiU no acceptarà tampoc mai de la vida la condició indispensable que posa Esquerra: la declaració unilateral d’independència immediata.

En definitiva, més marejar la perdiu, fins que es produeixi el relleu al govern estatal, que era el camí lògic des del principi. Podemos impulsarà la necessària reforma de la Constitució per, entre altres coses, permetre el referèndum sobre la independència a Catalunya. Llavors, però, bona part dels que ara la volen s’ho hauran repensat i preferiran viure en un Estat regenerat de debò. Aquest escenari és el pitjor possible per als qui s’emboliquen amb l’estelada.

Ja sé que faig volar coloms anticipant la victòria de Podemos, però és que si a Espanya torna a guanyar el PP (o el PPSOE) jo també voldré la independència.

 


 

Yo quería votar. Defiendo el derecho a decidir de los catalanes, como defiendo el derecho a decidir de toda persona respecto a cualquier aspecto que influya sobre su vida. Es decir, defiendo el derecho a decidir referido a la identidad nacional, pero también respecto a los recortes sociales, el rescate del sistema financiero, el pago de la deuda pública, la privatización de los servicios públicos y cualquier otra decisión relevante. Para dejarlo claro, de todas las cuestiones sobre las que una persona debería poder opinar en democracia, las identitarias son las que menos me interesan.

Es evidente que hay una mayoría de catalanes que quiere decidir sobre la relación que este país debe tener con el Estado. Y aunque sea una opinión a contracorriente, aún creo que el independentismo no es la opción mayoritaria. Es de sentido común (del que carecen por completo quienes gobiernan en España) llegar a la conclusión que para determinar qué piensa la ciudadanía lo más útil sería hacer un referéndum o una consulta. Yo quería esa consulta, y habría votado. Ya lo he escrito otras veces. Habría votado sí a un Estado propio y no a la independencia. Opino que el Estado debe ser un ente lo menos centralizado posible y que las naciones, como Catalunya, necesitan más autonomía para tener una relación honesta, en igualdad de condiciones, con el Estado.

No soy independentista, ni nacionalista. No tengo sentimiento patriótico alguno. La senyera me dice tanto (poco) como la bandera española. Quienes sueñan con una Catalunya soberana y se envuelven con la estelada me resultan tan extraños como los que lucen con orgullo la rojigualda y lo dan todo tarareando el himno español. Escuchar ‘Els segadors’ no me genera emoción alguna. De hecho, los únicos himnos que me emocionan son los que cantan mis grupos favoritos. El ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen me pone la piel de gallina, por citar un ejemplo.

Por supuesto, acepto y respeto los sentimientos nacionalistas (incluido el español), aunque sean artificios surgidos mayoritariamente durante el siglo XIX. Hasta entonces las únicas naciones eran las de los reyes y aristócratas que hacían y deshacían mientras la población malvivía.

Es triste, pero la cosa no ha cambiado mucho. Las clases dirigentes, la ‘casta’, continúa haciendo y deshaciendo, mientras los que malvivimos nos lanzamos a la calle en masa a reivindicar nuestros derechos… identitarios.

El conflicto soberanista es la única carta que les queda a las élites políticas para ocultar el genocidio social que están provocando en España, Catalunya incluida, y para intentar distraer la atención sobre la corrupción que ha carcomido los cimientos de la democracia. Me pregunto, sin embargo, qué pasará a partir del lunes, cuando el 9N sea, por fin, historia.

Digo por fin porque lo que debía ser un referéndum se convirtió en una consulta no vinculante, para acabar finalmente en una encuesta presencial, otra movilización independentista. Estoy seguro de que la fiesta de mañana será otro éxito de quienes quieren la independencia, de los que quieren votar «en contra de España», como decía ayer la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, una de las personas que más notoriedad ha alcanzado gracias a este proceso que me atrevo a definir como “gran estafa” y “engaño” a la ciudadanía.

Si tú, lector, eres independentista, probablemente me estás insultando. Quizás me llamas botifler o facha. Pero lo que escribo no es un ataque al independentismo. Repito: yo quería votar. Quería que mi voto fuera útil, que tuviera la misma validez que en unas elecciones, pero resulta que lo que debía ser un referéndum vinculante y después una consulta, finalmente ha quedado en una encuesta presencial gestionada por voluntarios independentistas. Una estafa en toda regla de la que los principales culpables son los dirigentes políticos que la han propiciado, empezando por el presidente del Govern de la Generalitat, Artur Mas.

Y yo te pregunto, lector independentista indignado (si es que sigues leyendo), ¿participarías en un proceso de las mismas características que éste, organizado y gestionado por voluntarios españolistas?

Sí, ya sé que la culpa es del gobierno del PP, que no nos ha dejado votar. Pero te recuerdo que cuando el camino comenzó el gobierno del PP que ha impedido la consulta era el mismo, y entonces el Govern de la Generalitat aseguró que votaríamos en un referéndum vinculante. Nos garantizaron que nuestro voto sería válido. Resulta, sin embargo, que todo el mundo sabía que no podría ser. Qué jeta. Nos han tenido un año mareando la perdiz, machacándonos día sí y día también con la consulta, para acabar con una encuesta y una nueva fiesta independentista. ¿No es eso una estafa?

Al final, el sentimiento que me queda después de todo este camino que no nos ha llevado a ninguna parte es de decepción. Estoy decepcionado, no con los independentistas, evidentemente, sino con la ciudadanía catalana en general y con los que se suponía que tenían las cuestiones identitarias como una prioridad secundaria. Estoy decepcionado porque mientras en Catalunya hemos estado sufriendo las mismas políticas neoliberales y antisociales que en el resto de España, mientras miles y miles de catalanes han ido engordando las vergonzosas listas de la miseria, las únicas movilizaciones multitudinarias han sido las identitarias, las manifestaciones por la independencia (ni derecho a decidir ni hostias: independencia). Nos preocupa más la nacionalidad que ponga en el DNI que las condiciones de vida. No luchamos por una sociedad más justa, sino por la misma realidad miserable, pero que sea exclusivamente nuestra, bien y sólo catalana. Es muy triste.

La única salida que les queda a los que tienen prisa por alcanzar la independencia es la de las elecciones de carácter plebiscitario, pero mucho me temo que se llevarán una nueva decepción, porque en toda esta historia, por increíble que pueda parecer, el único interés verdadero ha sido el partidista. CiU no convocará elecciones sin lista única con presidenciable de CiU. Jamás darán la presidencia a Oriol Junqueras. Y ERC no aceptará jamás una lista única que no les dé la presidencia. Evidentemente, CiU tampoco aceptará jamás la condición indispensable que pone Esquerra: la declaración unilateral de independencia inmediata.

En definitiva, más marear la perdiz, hasta que se produzca el relevo en el gobierno estatal, que era el camino lógico desde el principio. Podemos impulsará la necesaria reforma de la Constitución para, entre otras cosas, permitir el referéndum sobre la independencia en Catalunya. Entonces, sin embargo, buena parte de los que ahora la quieren lo habrán pensado mejor y preferirán vivir en un Estado regenerado de verdad. Este escenario es el peor posible para los que se envuelven con la estelada.

Ya sé que lanzo las campanas al vuelo anticipando la victoria de Podemos, pero es que si en España vuelve a ganar el PP (o el PPSOE) yo también querré la independencia.

15 comentarios sobre “La gran estafa

 1. Buen comentario, no se como terminará todo esto pero no son las formas de realizarlo, jugar con la ideologia de la gente cuando saben que esto todo es una chapuza, las cosas hay que hacerlas bien, si hay que cambiar la ley de leyes se cambia, es verdad que está obsoleta, pero lo que no se puede calentar la cabeza a la ciudadanía. Mucha suerte y paciencia.
  Un saludo y muchas gracias por tú comentario…. momentos muy difíciles, gracias desde la distancia.

  Me gusta

  1. Tengo curiosidad por saber qué pasará a partir de mañana. La jornada ha sido otro éxito del independentismo, así que CiU y ERC están obligados a entenderse para evitar la frustración.
   Gracias a ti. Espero de corazón que poco a poco veáis el futuro con más optimismo. Un abrazo.

   Me gusta

 2. Se veía venir. A veces pienso que hay una especie de plan global para dar por culo y jugar con la ciudadanía. La pantomima ha sido larga, para que el mismo lunes con un porcentaje altísimo del «Sí», tanto a una cosa como a la otra, empiecen luego con el mismo tema: que si Catalunya independient, que si el poble català quiere decidir, que si Espanya es caca, un lastre para Catalunya, que sería más bonita y tal sin Espanya, que hay que permitir una votación to guapa que valga, y todo como bien dices teniendo el resultado de una encuesta a pie de calle con adorno de urnas que podían haber planteado el primer día con grupos de voluntarios que se pasaran de casa en casa pero que ahora estará viciada después de tanto calentamiento de olla por parte de unos y otros, de «debate» infructuoso, de tirarse los trastos a la cabeza, y que no tendrá en cuenta ni mucho menos a la gente que no sale a votar porque, como tú, piensa que no quiere participar de un timo. Lo peor de todo es que me temo que, por supuesto, el temita no terminará hoy, y que seguirán calentando la cabeza. En fin, habrá que seguir no viendo la televisión. Un abrazo.

  Me gusta

  1. Un año de marear la perdiz para volver a la casilla de salida. Lo de hoy ha sido un éxito en toda regla (otro) del independentismo. Otra Diada multitudinaria, pero seguimos sin saber qué piensa más de la mitad de Catalunya. Están obligados a entenderse para convocar elecciones, pero no lo veo nada claro. Sigo pensando que el tacticismo político es lo que mueve a Artur Mas, Junqueras y compañía. Estaremos atentos a qué pasa a partir de mañana. Un abrazo.

   Me gusta

 3. Pero con CIU, ¿alguien se imaginaba que la cosa iba a acabar de otra manera? Y anda que no hay guerra sucia por debajo entre CiU y el resto, principalmente por parte de CiU, que domina este terreno como nadie. De hecho, no me extrañaría que entre PP y CiU todo estuviese pactado y más que pactado y lo que están haciendo es el paripé, de cara los focos y el electorado.

  Me gusta

  1. Lo que más me sorprende es la capacidad de movilización del independentismo. Les piden que hagan una cadena humana, la hacen. Les piden una manifestación, la hacen. Les piden que organicen una V gigante, la organizan. Les piden votar en una encuesta, votan. Sin desfallecer, sin muestras de agotamiento ni de desgaste. Cierto que la gilipollez infinita del PP ayuda, pero supongo que la paciencia se acabará algún día, así que CiU y ERC tienen una papeleta interesante a partir de mañana. ¿Se pondrán de acuerdo? Veremos. Un abrazo.

   Me gusta

 4. Divide y vencerás. Los derechos cívicos de la humanidad a tomar viento porque hay quien se empeña en marcar como a reses a las personas de cada comarca, provincia, localidad o barrio.

  La diferencia entre la explotación española, catalana, alemana o americana no existe, es una falacia que beneficia a la banca y al mercado, o sea, a unos pocos que hablan español o catalán en la intimidad para pastorear votos en sus respectivos cortijos.

  Salud

  Me gusta

  1. Yo es que veo tan claro que una Catalunya independiente será tan antisocial y vendida a los mercados como la España actual que no entiendo ese entusiasmo ciego de los independentistas. ¿Acaso creen que CiU de golpe se va a transformar en lo que no ha sido nunca? CiU es derecha cruda y dura. Los recortes en políticas sociales son su razón de ser, por mucho que lloren lágrimas de cocodrilo. Y pienso en ERC y no soy capaz de ver qué van a defender cuando Catalunya sea independiente, porque la independencia es lo único que les importa. Saludos.

   Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.