Nous models pedagògics que no amaguen el maltracte a l’educació pública

(La versión en castellano, a continuación de la catalana)

TV3 va dedicar el ’30 minuts’ de diumenge passat als nous models educatius que des de fa uns anys s’han començat a aplicar en escoles i instituts, i que ara han saltat a l’actualitat informativa amb l’èxit de la iniciativa Escola Nova 21, a l’entorn de la qual s’hi apleguen prop de cinc-cents centres de tota Catalunya.

Vagi per davant que la innovació pedagògica em sembla fonamental. És evident que el sistema, diguem-li tradicional, no funciona, o no almenys com seria desitjable. I no em refereixo a l’èxit acadèmic, sinó al simple fet que els infants vulguin anar a l’escola.

El meu fill té set anys. Aquest curs fa segon. El cicle d’infantil el va viure amb alegria. Li agradava anar-hi. S’ho passava bé, jugava i aprenia. Si li preguntaves a l’agost si tenia ganes de tornar-hi et responia que sí, convençut.

Tot, però, va canviar a primer. De cop, havia passat de ser un nen que aprenia a través del joc i l’experimentació, a ser considerat un alumne. Ja era gran i, per tant, havia de seure, treballar amb llibres, fer deures… Ja no jugaven a classe, i ell no ho entenia. L’escola havia esdevingut un lloc avorrit, ple d’obligacions feixugues. Van arribar els conflictes, càstigs, esbroncades per part de la mestra… Òbviament, aquest agost no volia tornar-hi.

Al juliol la direcció de l’Escola Montbui ens va comunicar a l’AMPA que el centre havia decidit fer un canvi en el model d’ensenyament i que intentaria integrar-se a Escola Nova 21. En tot cas, acceptessin o no la candidatura, el canvi el farien igual. Personalment, em va semblar una molt bona notícia.

Som a la segona setmana de curs, molt aviat encara per fer-hi valoracions, però el que és evident és que el meu fill ha recuperat l’alegria d’anar al cole. Veurem com evoluciona la cosa.

La meva experiència familiar és un simple detall, que no té perquè ser simptomàtic. Però la necessitat del canvi en la manera “d’ensenyar” fa temps que la considero imprescindible. Treball per projectes? Fer les classes més vivencials? Fer servir menys els llibres o prescindir-ne per complet? No sé quina és la manera, però alguna cosa cal fer per aconseguir que els infants no percebin l’estada a l’escola com una pèrdua de temps.

La solució no és fàcil ni segurament hi ha un únic camí. La meva experiència personal com a professor de reforç és que els nanos, en general, tenen un nivell baixíssim en qüestions bàsiques com l’ortografia, l’expressió oral i escrita, la comprensió lectora, o la capacitat per resoldre problemes matemàtics (ni els més senzills). No parlem ja de l’anglès, de la capacitat de síntesi, de trobar informació en un text o d’extreure conclusions d’una lectura.

I no és perquè siguin rucs, ni molt menys. Són nois i noies espavilats, capaços d’enraonar. Però tinc la sensació que tenen els sentits endormiscats. No els interessa allò que els fan fer. Estudien per aprovar, no per aprendre. I, sincerament, moltes de les coses que els fan estudiar a mi tampoc no em motivarien gens, perquè bona part no tenen cap aplicació pràctica.

Sempre he defensat que l’escola hauria de tenir l’objectiu principal de potenciar les aptituds dels infants. És un error tractar-los com un ramat que han de fer tots el mateix, ignorant les potencialitats de cadascun. És un error considerar unes matèries més importants que altres, pretendre que tots han de ser matemàtics, per exemple, i menysprear les disciplines artístiques. Quin sentit té obligar a un noi de segon d’ESO sense cap aptitud matemàtica a fer equacions de segon grau? És absurd.

Potenciar aptituds i ensenyar-los a voler aprendre. Dues coses bàsiques que no es fan (en general) a l’escola. Desenvolupar l’esperit crític seria ja la canya.

El ’30 minuts’ es va centrar en l’experiència de quatre centres, dos de primària i dos de secundària: l’Escola El Martinet, de Ripollet; el Col·legi Claver dels Jesuïtes, a Raimat; l’Institut Mont Perdut, de Terrassa; i el Col·legi Montserrat, de Barcelona.

Em va agradar molt la manera com a El Martinet deixen experimentar els infants. Crec que és la forma més encertada d’enfocar la seva l’entrada en el món de l’educació reglada. No tinc tan clar que el sistema sigui tan adequat amb alumnes més grans. En tot cas, considero que es poden barrejar diferents maneres de treballar.

El que m’ha portat a escriure aquest article, però, va ser la indignació que em va “posseir” en comparar les realitats dels altres tres centres.

El Montserrat és un col·legi concertat de la part alta de Barcelona, dels que es poden permetre el luxe de seleccionar l’alumnat. Cobreixen totes les etapes educatives, de 0 a 18 anys. Com que el cicle infantil i el batxillerat no són obligatoris, el concert afecta primària i secundària. És a dir, que si vols portar-hi els teus fills des dels 3 anys has de tenir sis-cents euros mensuals disponibles per cap. A partir de primer, la cosa es fa molt més assequible gràcies a l’aportació pública. Tres quarts del mateix succeeix amb El Claver.

No és estrany, doncs, que disposin d’unes instal·lacions envejables i uns recursos materials de la millor qualitat: ordinadors portàtils, iPads, impressores 3D, taules de vidre per poder escriure-hi amb retoladors… En fi, el somni de qualsevol progenitor. On podrien rebre una millor educació? I a sobre innoven! Meravellós. Jo també ho vull.

L’Institut Mont Perdut és un centre públic de màxima complexitat. Ubicat en un barri humil de Terrassa, amb un percentatge d’alumnat immigrant altíssim. Va ser molt “tendre” escoltar la directora declarar: “No llencem la tovallola”.

Un grup de mares voluntàries preparen cada dia quaranta esmorzars per als alumnes que no ho fan a casa, no per caprici o deixadesa. Hi ha llista d’espera. S’hi van posar en comprovar que nois i noies ja grandets pràcticament es desmaiaven pels passadissos.

I en aquestes condicions “no tiren la tovallola” i decideixen innovar. Sense iPads, sense impressores 3D, sense espais adequats perquè, clar, la burocràcia i la normativa no ho posa fàcil per fer-hi obres.

Podem celebrar la irrupció d’Escola Nova 21. Com d’atractiu està resultant entre molts centres. Podem celebrar que alguna cosa comença a moure’s (esperem que no sigui només una moda). Però no anirem enlloc si no encetem d’una vegada el debat veritablement transcendent: quin sistema educatiu volem?

Ja ens sembla bé un sistema que subvenciona escoles i instituts d’elit, alguns dels quals segreguen per sexe, mentre n’hi ha que els alumnes ja tenen prou preocupació a mantenir-se desperts? Ens sembla bé un sistema que inverteix molts milions d’euros en institucions privades que adoctrinen l’alumnat amb els principis de l’església catòlica, mentre paral·lelament es tanquen línies i escoles públiques?

En el reportatge del ’30 minuts’ un dels impulsors d’Escola Nova 21 deia que hem d’aspirar a tenir centres públics amb la mateixa qualitat que els de Finlàndia. D’això se’n diu somniar truites.

Catalunya, aquest país que destina un 2% del PIB a educació, un 300% menys que la mitjana de la Unió Europea. Aquest país que va rebutjar abans de l’estiu debatre al Parlament la ILP per una educació pública de qualitat. Aquest país que manté una doble xarxa público-concertada, en què no és precisament la pública la que surt guanyant.

Senyor meu, a Finlàndia el 98% dels centres són públics i no n’hi ha de concertats. Tots tenen la màxima qualitat. Els mestres i professors són eminències, respectades per tothom, amb la millor preparació possible per exercir una de les professions que han de ser fonament d’una societat sana. Ens queda un llarg camí per davant per arribar a somniar que algun dia ens hi assemblarem.

I, òbviament, per molts projectes innovadors que sorgeixin, aquest camí no el començarem a recórrer mentre els qui manen a Catalunya continuïn maltractant l’educació pública, la continuïn considerant una despesa que cal reduir al màxim, i continuïn sense creure (perquè no ho creuen) que una població ben formada, amb igualtat d’oportunitats, és la base sobre la que construir objectius més ambiciosos. Un país, per exemple.


Nuevos modelos pedagógicos que no ocultan el maltrato a la educación pública

TV3 dedicó el ’30 minuts’ del pasado domingo a los nuevos modelos educativos que desde hace unos años se han empezado a aplicar en escuelas e institutos, y que ahora han saltado a la actualidad informativa por el éxito de la iniciativa Escola Nova 21, alrededor de la cual se reúnen cerca de quinientos centros de toda Catalunya.

Vaya por delante que la innovación pedagógica me parece fundamental. Es evidente que el sistema, llamémosle tradicional, no funciona, o no al menos como sería deseable. Y no me refiero al éxito académico, sino al simple hecho de que los niños quieran ir a la escuela.

Mi hijo tiene siete años. Este curso hace segundo. El ciclo de infantil lo vivió con alegría. Le gustaba ir. Se lo pasaba bien, jugaba y aprendía. Si le preguntabas en agosto si tenía ganas de volver te respondía que sí, convencido.

Todo, sin embargo, cambió en primero. De repente, había pasado de ser un niño que aprendía a través del juego y la experimentación, a ser considerado un alumno. Ya era grande y, por tanto, tenía que sentarse, trabajar con libros, hacer deberes… Ya no jugaban en clase, y él no lo entendía. La escuela se había convertido en un lugar aburrido, lleno de obligaciones pesadas. Llegaron los conflictos, castigos, broncas por parte de la maestra… Obviamente, este agosto no quería volver.

En julio la dirección de la Escuela Montbui nos comunicó al AMPA que el centro había decidido hacer un cambio en el modelo de enseñanza y que intentaría integrarse en Escola Nova 21. En todo caso, aceptaran o no la candidatura , el cambio lo harían igual. Personalmente, me pareció una muy buena noticia.

Estamos en la segunda semana de curso, muy pronto aún para hacer valoraciones, pero lo que es evidente es que mi hijo ha recuperado la alegría por ir al cole. Veremos cómo evoluciona la cosa.

Mi experiencia familiar es un simple detalle, que no tiene porqué ser sintomático. Pero la necesidad del cambio en el modo de «enseñar» hace tiempo que la considero imprescindible. ¿Trabajo por proyectos? ¿Hacer las clases más vivenciales? ¿Utilizar menos los libros o prescindir de ellos por completo? No sé cuál es la manera, pero algo hay que hacer para conseguir que los niños no perciban la estancia en la escuela como una pérdida de tiempo.

La solución no es fácil ni seguramente hay un único camino. Mi experiencia personal como profesor de refuerzo es que los chicos, en general, tienen un nivel bajísimo en cuestiones básicas como la ortografía, la expresión oral y escrita, la comprensión lectora, o la capacidad para resolver problemas matemáticos (ni los más sencillos). No hablemos ya del inglés, de la capacidad de síntesis, de encontrar información en un texto o de extraer conclusiones de una lectura.

Y no es porque sean tontos, ni mucho menos. Son chicos y chicas avispados, capaces de razonar. Pero tengo la sensación de que tienen los sentidos adormecidos. No les interesa lo que les hacen hacer. Estudian para aprobar, no para aprender. Y, sinceramente, muchas de las cosas que les hacen estudiar a mí tampoco me motivarían nada, porque buena parte no tienen ninguna aplicación práctica.

Siempre he defendido que la escuela debería tener el objetivo principal de potenciar las aptitudes de los niños. Es un error tratarlos como un rebaño que deben hacer todos lo mismo, ignorando las potencialidades de cada uno. Es un error considerar unas materias más importantes que otras, pretender que todos deben ser matemáticos, por ejemplo, y despreciar las disciplinas artísticas. ¿Qué sentido tiene obligar a un chico de segundo de ESO sin ninguna aptitud matemática a hacer ecuaciones de segundo grado? Es absurdo.

Potenciar aptitudes y enseñarles a querer aprender. Dos cosas básicas que no se hacen (en general) en la escuela. Desarrollar el espíritu crítico sería ya la caña.

El ’30 minuts’ se centró en la experiencia de cuatro centros, dos de primaria y dos de secundaria: la Escuela El Martinet, de Ripollet; el Col·legi Claver de los Jesuítas, en Raimat; el Instituto Mont Perdut, de Terrassa; y el Col·legi Montserrat, de Barcelona.

Me gustó mucho la manera como en El Martinet dejan experimentar a los niños. Creo que es la forma más acertada de enfocar su entrada en el mundo de la educación reglada. No tengo tan claro que el sistema sea tan adecuado con alumnos mayores. En todo caso, considero que se pueden mezclar diferentes maneras de trabajar.

Lo que me ha llevado a escribir este artículo, sin embargo, fue la indignación que me «poseyó» al comparar las realidades de los otros tres centros.

El Montserrat es un colegio concertado de la parte alta de Barcelona, de los que se pueden permitir el lujo de seleccionar al alumnado. Cubren todas las etapas educativas, de 0 a 18 años. Como el ciclo infantil y el bachillerato no son obligatorios, el concierto afecta a primaria y secundaria. Es decir, que si quieres llevar a tus hijos desde los 3 años debes tener seiscientos euros mensuales disponibles por cabeza. A partir de primero, la cosa se hace mucho más asequible gracias a la aportación pública. Algo parecido sucede con El Claver.

No es extraño, pues, que dispongan de unas instalaciones envidiables y unos recursos materiales de la mejor calidad: ordenadores portátiles, iPads, impresoras 3D, mesas de cristal para poder escribir con rotuladores… En fin, el sueño de cualquier progenitor. ¿Dónde podrían recibir una mejor educación? ¡Y encima innovan! Maravilloso. Yo también lo quiero.

El Instituto Mont Perdut es un centro público de máxima complejidad. Ubicado en un barrio humilde de Terrassa, con un porcentaje de alumnado inmigrante altísimo. Fue muy «tierno» escuchar a la directora declarar: «No tiramos la toalla».

Un grupo de madres voluntarias preparan cada día cuarenta desayunos para los alumnos que no lo hacen en casa, no por capricho o dejadez. Hay lista de espera. Se pusieron a ello al comprobar que chicos y chicas ya mayorcitos prácticamente se desmayaban por los pasillos.

Y en estas condiciones «no tiran la toalla» y deciden innovar. Sin iPads, sin impresoras 3D, sin espacios adecuados porque, claro, la burocracia y la normativa no lo pone fácil para hacer obras.

Podemos celebrar la irrupción de Escola Nova 21. Cómo de atractivo está resultando entre muchos centros. Podemos celebrar que algo empieza a moverse (esperemos que no sea sólo una moda). Pero no vamos a ninguna parte si no empezamos de una vez el debate verdaderamente trascendente: ¿qué sistema educativo queremos?

¿Ya nos parece bien un sistema que subvenciona a escuelas e institutos de élite, algunos de los cuales segregan por sexo, mientras hay otros donde los alumnos ya tienen suficiente preocupación en mantenerse despiertos? ¿Nos parece bien un sistema que invierte muchos millones de euros en instituciones privadas que adoctrinan al alumnado con los principios de la iglesia católica, mientras paralelamente se cierran líneas y escuelas públicas?

En el reportaje del ’30 minuts’ uno de los impulsores de Escola Nova 21 decía que debemos aspirar a tener centros públicos con la misma calidad que los de Finlandia. Eso es soñar despierto.

Catalunya, ese país que destina un 2% del PIB a educación, un 300% menos que la media de la Unión Europea. Ese país que rechazó antes del verano debatir en el Parlamento la ILP por una educación pública de calidad. Ese país que mantiene una doble red público-concertada, en que no es precisamente la pública la que sale ganando.

Señor mío, en Finlandia el 98% de los centros son públicos y no hay concertados. Todos tienen la máxima calidad. Los maestros y profesores son eminencias, respetadas por todo el mundo, con la mejor preparación posible para ejercer una de las profesiones que deben ser fundamento de una sociedad sana. Nos queda un largo camino por delante para llegar a soñar que algún día nos pareceremos.

Y, obviamente, por muchos proyectos innovadores que surjan, ese camino no lo empezaremos a recorrer mientras los que mandan en Catalunya sigan maltratando a la educación pública, la sigan considerando un gasto que hay que reducir al máximo, y continúen sin creer (porque no lo creen) que una población bien formada, con igualdad de oportunidades, es la base sobre la que construir objetivos más ambiciosos. Un país, por ejemplo.

4 comentarios sobre “Nous models pedagògics que no amaguen el maltracte a l’educació pública

  1. » No les interesa lo que les hacen hacer. Estudian para aprobar, no para aprender. Y, sinceramente, muchas de las cosas que les hacen estudiar a mí tampoco me motivarían nada, porque buena parte no tienen ninguna aplicación práctica.»

    Como docente de bachillerato lo diré sin tapujos: para cuando llegan al bachillerato, hay tanta regulación para con uno como maestro (me piden examenes, me piden trabajos por escrito que cubran ciertas «reglas», etc) que es díficil irse por el margen para dar cabida a todo eso que dices (yo fomento mucho esta idea de que ellos resuelvan problemas que les importan, que usen sus inteligencias y que aprendan a negociar conmigo el no hacer una tarea a cambio de algo «equivalente»). Y es aún más difícil cuando los chicos asumen que uno, por hacer esas cosas, es menos riguroso o la clase importa menos a nivel academico y por tanto merece menos atención (que es mi caso con la mitad de mis grupos: me dicen, su materia es de relleno, y zas, me mandan al demonio), o de plano están tan embrutecidos (porque no adormecidos, no, embrutecidos por tanta tontería) que ya hasta es cínismo. Que te dicen «¿Y yo para qué quiero aprender eso si yo lo que quiero es pistear?» (beber alcohol, pues). Mal, mal, andamos.

    Ahora sí, no es por echarle la carga a las primarias y secundarias, o al kinder (preescolar), pero sí… con ellos se forman los chicos que luego ya en bachillerato están más o menos en coma intelectual. Lo más triste es ver gente con capacidad que no quiere hacer nada porque el sistema está diseñado para que justamente no quieran, pero lo hagan. Y lo hagan de mala gana y fastidiando a su superior jerarquico. Horrible.

    Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.