Som escola pública!

Logo Som Escola Pública

(La versión en castellano, a continuación de la catalana)

Ahir es va obrir el període de preinscripcions escolars per al curs que ve. A Catalunya ho fa amb el tancament de 64 grups de P3 en escoles públiques i tres en concertades. La desproporció em sembla indignant. Diu la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, que un cop s’acabi el termini (el 7 d’abril) és possible que el tancament de grups en concertades arribi als 40. Però el greuge està fet. No és cap novetat. A Catalunya l’escola pública fa molts anys que és la germana pobra. Els tancaments de grups es fan sempre a priori, no hi ha l’opció d’ofertar les places, com sí fa la concertada, i que sigui la demanda la que determini si cal tancar aules.

Jo tinc molt clar que no sobra cap grup d’escola pública. Sé que és un pensament a contracorrent, donat que des de l’Administració se’ns ha venut de forma sibil·lina però constant que l’educació pública és una despesa i, per tant, si no hi ha prou alumnes per omplir les aules, no queda altre remei (amb totes les llàgrimes de cocodril que es vulgui) que suprimir-ne.

La justificació enguany és que al setembre s’escolaritzaran 7.338 infants menys que el curs anterior.

Els polítics s’omplen la boca amb la importància de l’educació per a la nostra societat. Tots parlen d’educació i sanitat amb gran afectació, però la realitat és que no els tremola la mà a l’hora de maltractar uns serveis públics que haurien de ser el fonament d’una societat que es considera democràtica, de benestar i moderna.

Al Govern de la Generalitat no se li ha passat pel cap aprofitar el descens de la natalitat com una oportunitat per millorar la qualitat de l’escola pública. Segurament la reducció de ràtios a les aules no és la solució a tots els mals (que són molts), però ajudaria molt a posar-hi remei. Menys alumnes i més recursos humans i materials possibilitarien un ensenyament més individualitzat, més calmat, segurament amb més facilitat d’implicació per part de tothom qui conforma la comunitat educativa.

Però no. El Govern només hi veu l’oportunitat de reduir la “despesa”. Per a la dreta catalana (i sembla que també per als seus socis republicans) l’escola pública no és una inversió, sinó un abocador de diners que es podrien utilitzar en negocis més lucratius. No sé, potser les empreses privades que munten escoles i hospitals. Digueu-me malpensat. Ho sóc, molt, i m’indigna moltíssim que les coses vagin així i que sembli que per qüestionar-les vulguis fer saltar pels aires un sistema “just” i que funciona bé.

Us parlaré del cas del municipi en què visc, Caldes de Montbui. Ja he escrit anteriorment sobre l’amenaça de retallades que, des de fa dos cursos, donava per feta la pèrdua d’una línia de P3 pública.

El cas és que, després d’un temps de marejar la perdiu, en què cada escola pretenia salvar la seva línia, una estratègia que conduïa inevitablement al fracàs col·lectiu, les AMPA dels tres centres, El Farell, El Calderí i Montbui, ens hem posat d’acord per fer un front comú.

Vam començar a moure-ho un grup molt reduït de cada col·legi. Ens vam trobar un parell de vegades per explorar si era possible anar a una i, un cop constatat que era l’única via amb opcions d’èxit (entenent per èxit mantenir les cinc línies), vam començar a dissenyar una estratègia d’actuació.

Vam convocar una assemblea conjunta, en què les famílies assistents van donar suport unànime a la idea. Vam aprovar un manifest reivindicatiu, que vam lliurar a l’Ajuntament i que vam llegir en el Ple municipal, vam fer una mica de soroll mediàtic i, oh, sorpresa, el que era un tancament inevitable va esdevenir una pròrroga de dos anys sense (a priori) retallades.

Ara bé, la Generalitat ja ha anunciat al govern municipal i a les direccions de tots els centres educatius que de cara al curs 2018-2019 tancarà l’escola El Calderí i, com a mínim, una línia de les altres. Total, que en el millor dels casos ens trobaríem amb tres línies públiques i les tres concertades de l’escola Pia, que, òbviament, ningú no qüestiona.

És demencial. No m’entra al cap que els qui defensem els serveis públics haguem de justificar per què en cas de manca de demanda s’haurien de mantenir les tres escoles públiques i que la retallada es produeixi en l’empresa privada que fa negoci amb el concert. “Tenen un conveni que no es pot trencar”, et responen. Clar que sí. El conveni amb la ciutadania, aquest sí que es pot trencar cada cop que volen.

És igual. Nosaltres no baixem els braços, així que hem creat la plataforma Som Escola Pública amb l’objectiu d’aprofitar aquests dos anys que (a priori) tenim de marge abans que la destral (les tisores han quedat petites) caigui sobre les nostres escoles.

Ens hem posat a treballar per implicar el poble en la defensa del nostre patrimoni escolar, per difondre el missatge de les bondats de l’educació pública, per crear un caliu que, quan arribi el moment, faci molt difícil als fanàtics de les tisorades (o destralades) destrossar aquest patrimoni tan necessari. Òbviament, l’èxit de la iniciativa dependrà del grau de conscienciació de les famílies que han d’escolaritzar els seus fills. Si en aquest període de preinscripcions deixen buits els grups ofertats, poca cosa tindrem a fer.

És un repte complicat, sobretot quan hi ha tants estigmes històricament identificats amb l’educació pública. Cal vèncer moltes resistències i canviar moltes dinàmiques, però no podem baixar els braços abans de començar.

Abans de Setmana Santa vam organitzar el primer acte conjunt, una xerrada-tertúlia adreçada a les famílies que han d’escolaritzar els seus infants, en què van participar mares i pares que van explicar la seva experiència a les tres escoles públiques. Va ser un bon punt de partida que va servir, sobretot, per reafirmar la necessitat d’insistir en el camí de la cooperació reivindicativa.

Va resultar molt interessant la intervenció del vicepresident de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Òscar Montes, qui va insistir en l’oportunitat que representa la baixada de la natalitat. “Cal fer pressió. No hem de deixar de lluitar per exigir el que és just”. Malgrat la intransigència de l’Administració, el que és just són més i millors recursos per a l’escola pública. La diferència de la qualitat educativa no és entre escola pública i concertada. Els resultats acadèmics desmenteixen que els centres concertats preparin millor els alumnes. El que marca la diferència són els recursos econòmics, que la família que té la possibilitat pagui classes extraescolars, per exemple d’anglès, als seus fills.

Però, clar, si et diuen que aquesta escola i l’altra tancaran a dos o tres anys vista, i tens una altra (concertada, és clar) que t’assegura estabilitat i recursos, què has de fer com a mare/pare? És un joc molt brut, molt perniciós. Hauria de ser inadmissible. Un dels pares participants en l’acte va explicar que des del Departament d’Ensenyament van intentar “seduir-lo” per què matriculés les seves filles en l’escola Pia. Vergonyós.

Però bé, a Som Escola Pública ens ho volem prendre amb esportivitat. Volem ser constructius, per això estem organitzant projectes i activitats obertes, col·laboratives, que ampliïn la massa social de la iniciativa. Com la festa que celebrarem el 9 d’abril al Parc de l’Estació de Caldes, amb jocs, espectacles, música, actuacions de les famílies i els alumnes de les tres escoles, xocolatada i, fins i tot, una arrossada popular. Volem que sigui una festassa, un dia de compartir al carrer, per estrènyer lligams i per deixar ben clar que les escoles públiques són de tothom, ens les estimem i lluitarem el que calgui per què ningú no ens les prengui.

Som escola pública!

 


 

Ayer se abrió el periodo de preinscripciones escolares para el curso que viene. En Catalunya lo hace con el cierre de 64 grupos de P3 en escuelas públicas y tres en concertadas. La desproporción me parece indignante. Dice la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, que una vez se termine el plazo (el 7 de abril) es posible que el cierre de grupos en concertadas llegue a los 40. Pero el agravio está hecho. No es ninguna novedad. En Catalunya la escuela pública hace muchos años que es la hermana pobre. Los cierres de grupos se hacen siempre a priori, no existe la opción de ofertar las plazas, como sí hace la concertada, y que sea la demanda la que determine si hay que cerrar aulas.

Yo tengo muy claro que no sobra ningún grupo de escuela pública. Sé que es un pensamiento a contracorriente, dado que desde la Administración se nos ha vendido de forma sibilina pero constante que la educación pública es un gasto y, por tanto, si no hay suficientes alumnos para llenar las aulas, no queda más remedio (con todas las lágrimas de cocodrilo que se quiera) que suprimirlas.

La justificación este año es que en septiembre se escolarizarán 7.338 niños menos que el curso anterior.

Los políticos se llenan la boca con la importancia de la educación para nuestra sociedad. Todos hablan de educación y sanidad con gran afectación, pero la realidad es que no les tiembla la mano a la hora de maltratar unos servicios públicos que deberían ser el cimiento de una sociedad que se considera democrática, de bienestar y moderna.

Al Gobierno de la Generalitat no se le ha pasado por la cabeza aprovechar el descenso de la natalidad como una oportunidad para mejorar la calidad de la escuela pública. Seguramente la reducción de ratios en las aulas no es la solución a todos los males (que son muchos), pero sería una gran ayuda para ponerles remedio. Menos alumnos y más recursos humanos y materiales posibilitarían una enseñanza más individualizada, más calmada, seguramente con más facilidad de implicación por parte de todos los que conforman la comunidad educativa.

Pero no. El Gobierno sólo ve la oportunidad de reducir el “gasto”. Para la derecha catalana (y parece que también para sus socios republicanos) la escuela pública no es una inversión, sino un vertedero de dinero que se podría utilizar en negocios más lucrativos. No sé, tal vez las empresas privadas que montan escuelas y hospitales. Decidme malpensado. Lo soy, mucho, y me indigna muchísimo que las cosas vayan así y que parezca que por cuestionarlas quieras hacer saltar por los aires un sistema “justo” y que funciona bien.

Os hablaré del caso del municipio donde vivo, Caldes de Montbui. Ya he escrito anteriormente sobre la amenaza de recortes que, desde hace dos cursos, daba por hecha la pérdida de una línea de P3 pública.

El caso es que, después de un tiempo de marear la perdiz, en que cada escuela pretendía salvar su línea, una estrategia que conducía inevitablemente al fracaso colectivo, las AMPA de los tres centros, el Farell, el Calderí y Montbui, nos hemos puesto de acuerdo para hacer un frente común.

Empezamos a mover el tema un grupo muy reducido de cada colegio. Nos reunimos un par de veces para explorar si era posible ir a la una y, una vez constatado que era la única vía con opciones de éxito (entendiendo por éxito mantener las cinco líneas), comenzamos a diseñar una estrategia de actuación.

Convocamos una asamblea conjunta, en la que las familias asistentes dieron apoyo unánime a la idea. Aprobamos un manifiesto reivindicativo, que entregamos al Ayuntamiento y que leímos en el Pleno municipal, hicimos un poco de ruido mediático y, oh, sorpresa, lo que era un cierre inevitable se convirtió en una prórroga de dos años sin (a priori) recortes.

Ahora bien, la Generalitat ya ha anunciado al gobierno municipal y a las direcciones de todos los centros educativos que de cara al curso 2018-2019 cerrará la escuela El Calderí y, al menos, una línea de las otras. Total, que en el mejor de los casos nos encontraríamos con tres líneas públicas y las tres concertadas de la escuela Pia, que, obviamente, nadie cuestiona.

Es demencial. No me entra en la cabeza que los que defendemos los servicios públicos tengamos que justificar por qué en caso de falta de demanda deberían mantenerse las tres escuelas públicas y que el recorte se produzca en la empresa privada que hace negocio con el concierto. “Tienen un convenio que no se puede romper”, te responden. Claro que sí. El convenio con la ciudadanía, ése sí que se puede romper cada vez que les apetece.

Es igual. Nosotros no bajamos los brazos, así que hemos creado la plataforma Som Escola Pública con el objetivo de aprovechar estos dos años que (a priori) tenemos de margen antes de que el hacha (las tijeras han quedado pequeñas) caiga sobre nuestras escuelas.

Nos hemos puesto a trabajar para implicar al pueblo en la defensa de nuestro patrimonio escolar, para difundir el mensaje de las bondades de la educación pública, para crear un ambiente que, cuando llegue el momento, haga muy difícil a los fanáticos de los tijeretazos (o hachazos) destrozar este patrimonio tan necesario. Obviamente, el éxito de la iniciativa dependerá del grado de concienciación de las familias que han de escolarizar a sus hijos. Si en este periodo de preinscripciones dejan vacíos los grupos ofertados, poco tendremos que hacer.

Es un reto complicado, sobre todo cuando hay tantos estigmas históricamente identificados con la educación pública. Hay que vencer muchas resistencias y cambiar muchas dinámicas, pero no podemos bajar los brazos antes de empezar.

Antes de Semana Santa organizamos el primer acto conjunto, una charla-tertulia dirigida a las familias que han de escolarizar a sus niños, en el que participaron madres y padres que explicaron su experiencia en las tres escuelas públicas. Fue un buen punto de partida que sirvió, sobre todo, para reafirmar la necesidad de insistir en el camino de la cooperación reivindicativa.

Resultó muy interesante la intervención del vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Catalunya (FAPAC), Óscar Montes, quien insistió en la oportunidad que representa la bajada de la natalidad. “Hay que hacer presión. No debemos dejar de luchar por exigir lo que es justo“. Pese a la intransigencia de la Administración, lo que es justo son más y mejores recursos para la escuela pública. La diferencia de la calidad educativa no es entre escuela pública y concertada. Los resultados académicos desmienten que los centros concertados preparen mejor a los alumnos. Lo que marca la diferencia son los recursos económicos, que la familia que tiene la posibilidad pague clases extraescolares, por ejemplo de inglés, a sus hijos.

Pero, claro, si te dicen que esta escuela y la otra cerrarán a dos o tres años vista, y tienes otra (concertada, claro) que te asegura estabilidad y recursos, ¿qué debes hacer como madre/padre? Es un juego muy sucio, muy pernicioso. Debería ser inadmisible. Uno de los padres participantes en el acto explicó que desde el Departamento de Enseñanza intentaron “seducirlo” para que matriculara a sus hijas en la escuela Pia. Vergonzoso.

Pero bueno, en Som Escola Pública nos lo queremos tomar con deportividad. Queremos ser constructivos, por eso estamos organizando proyectos y actividades abiertas, colaborativas, que amplíen la masa social de la iniciativa. Como la fiesta que celebraremos el 9 de abril en el Parc de l’Estació de Caldes, con juegos, espectáculos, música, actuaciones de las familias y los alumnos de las tres escuelas, chocolatada e, incluso, una paella popular. Queremos que sea una gran fiesta, un día de compartir en la calle, para estrechar lazos y para dejar bien claro que las escuelas públicas son de todos, las queremos y lucharemos lo necesario para que nadie nos las quite.

¡Somos escuela pública!

3 comentarios sobre “Som escola pública!

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.